Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego "Miraż" to inicjatywa, której głównym celem jest aktywne wspieranie działań Zespołu Tanecznego Miraż. 

Profesjonalna formuła pracy, liczne wyjazdy, zajęcia z wysokiej klasy instruktorami – wszystko to wymaga wymiernych nakładów finansowych. Zespół utrzymywany jest głównie ze środków Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz opłat wnoszonych przez rodziców. Niestety, środki te często okazują się niewystarczające – pomimo wywalczonej kwalifikacji, kwestie finansowe uniemożliwiły m.in. wyjazd grupy tancerzy na Mistrzostwa Europy w Sankt Petersburgu. Dlatego, aby zespół mógł w pełni wykorzystać swój potencjał i dalej osiągać międzynarodowe sukcesy, konieczne jest zaangażowanie jak największej grupy osób.

Co udało się zrobić do tej pory? Pobierz krótki opis zrealizowanych działań.

Dołącz do nas i razem wspierajmy jeden z najlepszych zespołów tanecznych w Polsce!

Roczna składka członkowska to jedynie 20 zł

Deklaracja członkowska: [pdf]

Wypełnioną deklarację członkowską prosimy przesyłać na adres: miraztaniec@gmail.com lub przekazywać członkom zarządu Stowarzyszenia.

Składkę członkowską prosimy przelewać na konto: 52 2030 0045 1110 0000 0319 0760

Informacja dla firm zainteresowanych wsparciem Zespołu (ulotka do pobrania)

 [Pobierz ulotkę]

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego „Miraż”

KRS: 0000356939

Adres: ul. Ks. Płk. W. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski

Tel.: 501 503 636, 501 151 996

e-mail: miraztaniec@gmail.com

nr konta: 52 2030 0045 1110 0000 0319 0760

 

Cele Stowarzyszenia:

 1. kształtowanie i rozwijanie zainteresowania tańcem jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu,
 2. wspieranie wychowywania dzieci i młodzieży przez udział w innych firmach tanecznych,
 3. rozwój, popularyzacja i upowszechnianie tańca wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 
 4. wspomaganie zespołu tanecznego „Miraż” w kwestiach organizacyjnych, programowych,
 5. wspieranie finansowe Zespołu Tanecznego „Miraż”
 6. promowanie tańca i zespołu „Miraż” na terenie kraju i poza jego granicami,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i organizacji  tanecznych w kraju i za granicą.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 • Bożena Witebska - Prezes Zarządu,
 • Patryk Swoboda - Wiceprezes Zarządu,
 • Agnieszka Cebula - Skarbnik,
 • Renata Wolny - Członek Zarządu,
 • Jadwiga Pławna - Członek Zarządu.